Loreena

A woman with a big pig

Description:

Druid, Human
Traits: Beast of the Society, Reactionary

STR 18 + 4
DEX 12 + 1
CON 14 + 2
INT 12 + 1
WIS 15 + 2
CHA 7 – 2

HP 38
AC 14

ATK +7

Bio:

Loreena se narodila se na severu v království The Stolen Lands na samotě kousek od osady pod horou Branthlend. Její rodina se dost stranila a ostatními osadníky byli vnímání jako podivíni. S okolními lidmi do styku přicházeli velmi zřídka. Žili v hlubokém lese, kde čelení četným nástrahám divočiny je utužilo v polodivoké tvory. Avšak pravidelně jednou do roka pořádali obchodní cestu do Daggermark a malou Loreenu brali vždy s sebou. Tohle cestování bylo vždy vzrušující, lidé sice tyhle podivíny nevídali rádi a do mnoha měst je nenechali ani vstoupit, ale i tak to býval nádherný výlet a zážitek.

Při jedné z těchto cest se stalo neštěstí, na vracející se karavanu si počíhalo několik banditů. Jestli vůbec někdo z karavany přežil nebo unikl Loreen neví. Pamatuje si jen vyčerpávající úprk a štěkot psů, který jí pronásledoval. Když už si myslela, že už to dál nezvládne, objevila se záchrana. Několik obrovských prasat zastoupilo cestu psí smečce a zahnalo je pryč. Společně s prasaty se objevila mladá lidská dívenka, Ruth. Ukázalo se, že Ruth je sirotek žijící na prasečí farmě tady poblíž. Její rodina už od nepaměti cvičí hlídací prasata, ale tou dobou zůstala už jen ona. Ruth vzala Loreen k sobě a postupně se mezi nimi vyvinul silný vztah, téměř sesterský. Lidé z blízké vesnice, z Vidlákova, Ruth často navštěvovali, aby jí na farmě pomáhali. Na mladou Loreenu si velmi brzo zvykli a začali se k ní chovat, jako by patřila do rodiny. I kronikář Vidlákova, který vychovával elfího chlapce, Gildana. Když Loreena dospěla do věku, kdy si spolu víc rozuměli, trávili společně mnoho času, jelikož měli oba blízko k přírodě a i trochu podobný osud.

Jak společně s Ruth dospívaly, uvědomovali si, jak jsou rozdílné. Ruth bylo jasné, že nikdy farmu neopustí a cítila, že Loreena má nohy toulavý. Taky věděla, jak jí je Loreena vděčná za to, jak ji přijala. Jednou se jí zhluboka zahleděla do očí a sdělila jí, že je čas se rozejít. Chtěla, aby se Loreen vydala na cestu, o které ony dvě vždycky snívali a často o ní spolu mluvili.
A pokud se ještě někdy jejich cesty setkají, chce slyšet o vzdálených zemích a dobrodružství, o kterých ona vždycky snila, ale nikdy neměla dost odvahy, aby je sama prožila.

Loreena

River Kingdoms Loreena