River Kingdoms

Cesta do Maashinelle a exkurze labyrintu

11th session

23.11. 2015 (8. Erasu 4696 AR)
Družina vyřešila pochůzku v Tymonu. Další den něco nakupovali, až na Oggyho, který se v poledne vrátil po boku s mohutnou vlčicí, kterou pojmenoval Queen. Show must go on. Všichni se shodli na tom, že ve městě asi už nic nezmůžou, a tak se vydali na sever podle původního plánu. Antrax i Loreena se někde zapomněli, a tak Gildan, Kvothe a Oggy cestovali jen ve třech.
Kus cesty za zdmi Tymonu zaslechli zvuky boje. Připlížili se k místu, odkud vycházely a dostali se opět do vypálené vesnice, kde proti sobě stáli čtyři Razmirani a čtyři ženy, které by jeden tipnul na vesničanky, tedy nebýt toho, že čarovaly a oháněly se dýkami se znakem oka. Takže Gyronna versus Razmir. Trojice dobrodruhů chvíli pozorovala vývoj a připravovali se vyřídit vítěznou stranu. Oggy se zkoušel proplížit kolem spáleného domu, ale všimli si ho, čímž se boj vlastně zkrátil. Gildan jim nejdřív asi dvakrát řekl, aby se laskavě vzdali. K tomu se nějak neměli, tak chtěl kouzlem zacílit dva razmianské kultisty, ale ve finále je dva pouze zranilo, dorazilo jednu z žen a druhou oslepilo, bohužel pro ni. Zatím se náš empatický ork vypořádal s prvním kultistou, přiběhnul do vřavy a citlivě poslal další z žen do říše snů. Kvothe sundal druhého kultistu, Gildan třetího a ten poslední díky lektvaru neviditelností utekl. Kvotheho útok do prázdna mu v útěku nezabránil a Gildanova sněhová salva naslepo ho bohužel buď netrefila, nebo mu toho nezvládla dost udělat. Gildan Razmirany fakt nenávidí a za tím neviditelným ještě hulákal něco o falešném bohu. Poslední z žen se vzdala.
Během jejího výslechu se družina dozvěděla, že se chtěly pomstít tábořící skupince kultistů za vypálenou vesnici. Také dost rezolutně hlásala, že Gyronna je nepřítel Tří sester. Na to měl Gildan kousavou poznámku, tak mu ta vesničanka plivla do obličeje. Mrtvá kněžka měla u sebe svatý symbol Gyronny, dýku se skutečným okem. To normálně mrkalo, slzelo a navíc se samo rychle léčilo. I o dýce se přeživší žena rozpovídala. Nakonec ji družina celkem bez újmy propustila na svobodu a Kvothe dokonce tu omráčenou vyléčil. Nepřítomnost Antraxe má pozitivní vliv na úmrtnost nepřátel našich nepřátel.
Příští den Gildan detailně prozkoumal dýku. Zkusil, jestli ho Gyronna skrz ni poslouchá. Další plivanec do obličeje byl výmluvnou odpovědí. Takže mrkající dýka, co umí plivat.
Během nocí se držely hlídky. Všichni měli pocit, že je někdo sleduje. Ale po prohlédnutí okolí… nikde nikdo.
Dobrodruzi šli nejkratší cestou a to znamenalo přes Lambreth, kde po třech dnech dorazili do hlavního města a vpluli do první slušně vypadající hospody. No a na koho tam hned nenarazili? U vedlejšího stolu seděla gnómka Nevet Maesner se svým bratrem Cenestinem, což jsou přátelé (a rádci) krále Lambrethu. Kvothe se kouzlem porozhlénul po magických aurách. Na otázku, co se děje, neodpověděl. Gnómka po nově příchozích pokukovala a když se střetnul její a Oggyho pohled, ork se osmělil a vyrazil směrem k nim. Chvíli se bavili a Nevet pozvala i Gildana a Kvotheho k jejich stolu. Oggy se hned začal vyptávat a shánět po práci. Nakonec Nevet práci nabídla. Cenestin je správcem Labyrintu, ve kterém žijí jedovaté rostliny a kam se posílají trestanci. Jenže toto místo se jim vymklo z kontroly a oni potřebují někoho, kdo tam udělá čistku. Peněz nenabídli málo, tak družina nabídku přijala. Sourozenci vedou výpravu z Lambrethu proti Sevenarches, tak dali Gildanovi svou pečeť jako záruku, kdyby se dobrodruzi zdrželi v labyrintu natolik, že by je mezitím propásli.
Další den, vybavená, připravená a natěšená stanula odvážná trojka dobrodruhů v bludišti tvořeném magicky vytvarovanými rostlinami a dřevinami. Tak nějak se sotva rozkoukali, že bludiště začíná napravo, ale to už jim v cestě stáli dva již známí gnómové a všem třem obmotávalo nohy oživlé trní seslané Cenestinem. Strhnul se boj. Bylo těžké se vůbec pohybovat, natož se hned gnómům nějak postavit. Oba vrhali mocná kouzla. Gildan se držel vzadu a jelikož byl připraven na sklony kytek mít šlahouny a pořád s nimi něco omotávat, tak z těch větví a všeho nakonec Kvotheho magií nějak dostal. Tomu se povedlo společně s Oggym nakonec nějak proklestit cestu až k Nevet, jejíž bleskové orby létaly všude kolem. I Gildan se přidal a vrhnul po ní kouzlo. Nikdo z hrdinů ale nedokázal magií chráněné gnómce něco udělat. Když měla oba bojovníky přímo vedle sebe, jen pokynula rukou a její kulové blesky v momentu dokončily dílo zkázy. Nakonec i Gildan ztratil vědomí.
Družina se po nějaké době probrala. Živá a vyléčená. Vzali jim peníze, ale jinak jim skoro nic nechybělo. Až na Knihu soumraku…

Comments

Loreen: 11130xp + 1425xp(Nepřítomnost) = 12555xp
Hero Point: 2

Dr. Max von Anthrax: 12555xp + 1425xp(Nepřítomnost) = 13980xp
Hero Point: 1

Gildan: 13331xp + 100xp (Zápis) + 900xp (Boj RazmirXGyronna) + 100xp (Vyslechnutí a ušetření cultistky) + 100xp (Setkání s Nevet a Cenestinem) + 100xp (Přijmutí jejich prosby) + 750xp (Přežití boje se sourozenci) + 15xp (Určování Gyronniny dýky) + 25xp (Družina dostala pečeť) + 5xp (Interakce v soubojích) + 125xp (RP) + 1xp (ČAJ!) = 15552xp (Ding!)
Hero Point: 2 – 2 + 1 (Level up!) = 1

Kvothe: 12684xp + 900xp (Boj RazmirXGyronna) + 100xp (Vyslechnutí a ušetření cultistky) + 100xp (Setkání s Nevet a Cenestinem) + 100xp (Přijmutí jejich prosby) + 750xp (Přežití boje se sourozenci) + 25xp (Vyslýchání) + 5xp (Omráčení) + 15xp (Odhalení, že v noci družinu sleduje dýka) + 25xp (Dohadování odměny) + 100xp (RP) = 14804xp
Hero Point: 2

Oggy: 12880xp + 900xp (Boj RazmirXGyronna) + 100xp (Vyslechnutí a ušetření cultistky) + 100xp (Setkání s Nevet a Cenestinem) + 100xp (Přijmutí jejich prosby) + 750xp (Přežití boje se sourozenci) + 5xp (Plížení) + 10xp (První setkání s Queen) + 50xp (Žoviální navázání rozhovoru s Nevet) + 150xp (RP) = 15045xp (Ding!)
Hero Point: 2 – 2 + 1 (Level up!) = 1

 

“Prý exkurze, já mu dám exkurzi,” mumlá si pro sebe Kvothe poté, co nahlédl Gildanovi přes rameno.
“Jsme tady chycení jak kozy v chlívku,” remcá a nakopne na zemi se válející větev.
Proklíná svojí důvěřivost, že taky sedne na lep každému, kdo jim před očima zamává vidinou zlata a hrdinských činnů. Což o to, píseň z toho může být dobrá, ale jelikož jsem si nehal spacák i většinu věcí na koni, tak mě vidina spaní na hromadě listí moc neláká.
A navíc knížka pryč, peníze pryč. Placení školného se blíží a já jsem zase na začátku, nemluvě o konci světa z rukou tří sester. Jestli prošvihnu další semestr, tak budu fakt naštvanej…

Gildan

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.